Misyon ve Vizyon

 

MİSYON

Ülkemizin refah ve gelişmişlik düzeyinin artırılması; kalkınmış ve güçlü ekonomiler arasında varlık gösterebilmesi ana amacına yönelik olarak ülke kaynaklarının kamu yararı, kârlılık ve verimlilik ilkeleri gözetilerek, ticari, ekonomik ve sosyal gereklilikler çerçevesinde, ekonomiye kazandırılması ve Devletin faaliyette bulunduğu sektörlerin gelişmesi için çalışmalarda bulunulması.

 

VİZYON

Kamu varlıklarının ekonomiye kazandırılması için özel sektör ile işbirliği ve koordinasyon halinde, satış, devir, kamulaştırma, yatırım, denetim, danışmanlık, bilirkişi vb. hizmetleri vasıtasıyla özel sektörü destekleyici faaliyetlerde bulunmak; yetki ve görev alanı içinde bulunan özelleştirme uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlayıcı tüm iş ve işlemleri yürütmek.