Bilgi Edinme

ONLINE BAŞVURU İÇİN tıklayınız

İlgili Mevzuat :

 

TÜTÜN VE ANASON (ÜZÜM) EKİMİ YAPAN EKİCİLERİN TEVKİFAT (KESİNTİ MİKTARLARI) EVRAK BAŞVURUSU İÇİN İSTENİLEN BELGELER

 • Başvuru dilekçesinde: İkametgâh adresi, ekim yapılan İl, İlçe, Köy (mezra) bilgileri ile satışı yapılan (Tütün, Anason-Üzüm) ürünlerin teslim edildiği yılların ve iletişim (cep veya ev-iş) bilgilerinin belirtilmesi zorunludur.
 • Kimlik Fotokopisi
 • Başvuru sahibine ait nüfus bilgilerinde değişiklik (Adı, Soyadı, Doğum tarihi, Anne-Baba, Evlilik-Boşanma) olması durumunda, mahkeme kararının bulunduğu Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği
 • Mirasçı Belgesi (Ekici Vefat Ettiyse)
 • Başvurucuya ait bilgileri talep eden “takipçilerin” Noter Tasdikli Vekâlet Belgesi getirmeleri zorunludur.
 • Kadın başvurucuların evliliği durumunda, ürün teslimi yılındaki “Evlenmeden Önceki” soyadının da yazılması gerekmektedir.   
 • Dilekçe Örneği İçin Tıklayınız.      

Not: Başvuru dilekçesindeki bilgi eksikliği ve eklerinin olmaması halinde, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından “eksik bilgi ve/veya bilgi beyanı” olarak değerlendirilecektir. Bu kapsamda yukarıda yazılı mevzuatları inceleyerek yeniden bir başvuru yapmanız gerekmektedir. 

 

TZDK ve TÜMOSANDAN ALINMIŞ ÜZERİNDE REHİN BULUNAN TRAKTÖRLERİN REHİNLERİNİ KALDIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

 • Başvuru Dilekçesi (adres ve telefon bilgileri bulunacaktır),  dilekçe örneğini indirmek için Tıklayınız.
 • Kimlik Fotokopisi
 • Ruhsat Fotokopisi
 • Mirasçı Belgesi (Traktör Sahibi Vefat Ettiyse)
 • Vekalet Belgesi (Vekaleten İşlem Yapacaklar İçin)
 • Artes Tescil İşlem Sonuç Belgesi (noter) veya Emniyet Araç Özet Bilgisi

Not: Belgeler Mail ya da Faks Yoluyla Holdingimize Ulaştırılacak, Belge Asılları İşlem Yapılırken Getirilecektir.