Genel Müdür

YİNAL YAĞAN

1968 yılında Kayseri’de doğan Yinal YAĞAN, Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesinden 1989 yılında mezun oldu.

Ocak 1991 tarihinde Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığında Uzman Yardımcısı olarak memuriyete başladı.

Nisan 1994 tarihinde Hazine ve Dış Ticaret Uzmanı unvanını aldı. Ekim 2000’e kadar Dış Ticaret Müsteşarlığının çeşitli birimlerinde Dış Ticaret Uzmanı ve Uzman Şube Müdürü olarak görev yaptı.

Ekim 2000-Ekim 2003 döneminde Tunus’ta Ticaret Müşaviri olarak diplomatik görevde bulundu.

Ekim 2003-Nisan 2007 döneminde Dış Ticaret Müsteşarlığının çeşitli birimlerinde Uzman Şube Müdürü olarak çalıştı.

Nisan 2007-Haziran 2011 döneminde Dış Ticaret Müsteşarlığı, İthalat Genel Müdürlüğü Tarım Dairesi Başkanı olarak görev yaptı.

2011 yılında Ekonomi Bakanlığının bünyesinde yeni oluşturulan Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırımlar ve Hizmet Genel Müdürlüğünde Genel Müdür Yardımcılığı görevini vekâleten yürüttü.

Tunus’a Ticaret Başmüşaviri olarak atandı ve Mayıs 2012- Mayıs 2016 döneminde bu diplomatik görevine devam etti.

2016 yılında Ekonomi Bakanlığından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına geçerek Maden İşleri Genel Müdür Yardımcılığı görevini üstlendi.

Ağustos-Eylül 2018 döneminde Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü görevini vekâleten yürüttü.

Ekim 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu Başkan Yardımcılığı görevine vekâleten atandı.

Nisan 2019 tarihinde vekâleten atandığı Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı görevini Mayıs 2020 tarihine kadar yürüttü.

Mayıs 2020 tarihinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürü ve Kasım 2022 tarihinde ise Sümer Holding A.Ş. Yönetim Kurulun Başkanı görevlerine atandı. Halen bu görevleri yürütmektedir.

İyi derecede İngilizce bilmektedir.