Duyurular

Süre Uzatım İlanı

 

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden

 

Holdingimizce, 14.06.2024 tarihli ve 32576 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ihale ilanına çıkılan taşınmazların; 

- 10.07.2024 olan son teklif verme tarihi 24.07.2024 Çarşamba günü,

- 11.07.2024 olan son teklif verme tarihi 25.07.2024 Perşembe günü

saat 17.00’ye kadar uzatılmıştır.

Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıda yer alan tarihe kadar Holding’in belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Holding’e intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

 

SÜMER HOLDİNG A.Ş.
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4

(06797) Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29

İnternet Adresi: www.sumerholding.gov.tr