DİYARBAKIR İLİNDE YAPILACAK METRUK BİNA, KULÜBE, KAMELYA, YANGIN HAVUZUNUN ÇIKACAK MALZEME KARŞILIĞI YIKIMI VE MOLOZLARIN BERTARAF EDİLMESİ İŞİ

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, KAYAPINAR MAHALLESİNDE YER ALAN HOLDİNGİMİZ İLE BİRLEŞTİRİLEREK TASFİYE EDİLEN MÜNFESİH TTA GAYRİMENKUL A.Ş (TEKEL) GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İŞLETME, SOSYAL TESİS, LOJMAN, DEPO VS. TESİSLERİNİN YER ALDIĞI YERLEŞKEDE İMAR YOLLARI ÜZERİNDE BULUNAN 2794/1 ADA PARSEL 2795/1 ADA PARSEL ARASINDA KALAN METRUK BİNA (A BLOK) VE 2794/1-2791/3 ADA PARSELLERİ ARASINDA KALAN KULÜBE, KAMELYA, YANGIN HAVUZU, YIKIM SONUCU ÇIKACAK HER TÜRLÜ MALZEME KARŞILIĞI OLMAK ÜZERE ZEMİN SEVİYESİNDE OLACAK ŞEKİLDE YIKILMASI, YAPININ TAMAMINDAN (KOLON, KİRİŞ, VE PERDE BETONLARI VB. ) YIKIM SONUCU ÇIKACAK MOLOZLARIN BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ ALANA GÖTÜRÜLEREK BERTARAF EDİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

 

1-      İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

Holdingimize ait  “ Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Kayapınar Mahallesinde yer alan Holdingimiz ile birleştirilerek tasfiye edilen münfesih TTA Gayrimenkul A.Ş (TEKEL) Genel Müdürlüğünün işletme, sosyal tesis, lojman, depo vs. tesislerinin yer aldığı yerleşkede imar yolları üzerinde bulunan 2794/1 ada parsel 2795/1 ada parsel arasında kalan metruk bina (A Blok) ve 2794/1-2791/3 ada parselleri arasında kalan kulübe, kamelya, yangın havuzu, yıkım sonucu çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere zemin seviyesinde olacak şekilde yıkılması, yapının tamamından (kolon, kiriş, ve perde betonları vb. ) yıkım sonucu çıkacak molozların Belediyenin göstereceği alana götürülerek bertaraf edilmesi ” işi kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektubunun en geç 19.10.2021 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 19.10.2021 tarih, saat 14:00’de Holdingimiz İhale Salonunda açılacaktır.

2-      İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.

3-      Söz konusu metruk yapılar istenilen zamanda görülebilir.

4-      İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.

5-       İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 06797 Etimesgut /ANKARA veya Medya Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No: 2 (İrtibat Hüseyin Rahmi ŞAHİN Tel: 0505 - 822 27 94) Kayapınar/DİYARBAKIR adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-      İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “Diyarbakır ilinde bulunan yapıların yıkım ihalesi dokümanı bedeli ’’ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.

7-      İstekliler 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 (bir) yıl vadeli olacaktır.


Resimler için TIKLAYINIZ

 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel:(312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.trBahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 310 38 30    fax- (0312)  211 04 29 iletisim@sumerholding.gov.tr