Yıkım İhale İlanı

11.06.2019


 SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı

 


 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, MEDYA MAHALLESİNDE BULUNAN, GAYRİ FAAL DURUMDAKİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ YERLEŞKESİ 2789 VE 2783 ADA 1 NOLU PARSELLER VE YOL ALANLARI ÜZERİNDEKİ ( YEREL ADIYLA A-4, B-4, C-4 VE A3 )  DEPOLARIN YOL İÇİNDE KALAN KISMI VE DİĞER ALANIMIZDAKİ KISIMLARI İLE 30.000 m2 KAPALI ALANLI BİNALARDAN, HİSSELİ HALE GELEN KISIMLARIN DIŞINDAKİ YAKLAŞIK 21.000 m2LİK ALAN ÜZERİNDE BULUNAN SOSYAL TESİS BİNASI VE 4 ADET DEPONUN ÇIKACAK HER TÜRLÜ MALZEME KARŞILIĞI OLMAK ÜZERE ZEMİN SEVİYESİNDE OLACAK ŞEKİLDE YIKTIRILMASI, ÇIKACAK MOLOZLARIN BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ ALANA GÖTÜRÜLEREK BERTARAF EDİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI
BİNA VE DEPOLARA AİT RESİMLER


                                                                                          DİYARBAKIR                          

                                                                                           (Resimler)                     


 


 

1-      İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

Holdingimize ait  “Diyarbakır ili, Kayapınar ilçesi, Medya Mahallesinde bulunan, gayri faal durumdaki İşletme Müdürlüğü yerleşkesinde 2789 ve 2783 ada 1 nolu parseller ve yol alanları üzerindeki (yerel adıyla A-4, B-4, C-4 ve A3) depoların yol içinde kalan kısmı ve diğer alanımızdaki kısımları ile 30.000 m2 kapalı alanlı binalardan, hisseli hale gelen kısımların dışındaki yaklaşık 21.000 m2lik alan üzerinde bulunan sosyal tesis binası ve 4 adet deponun çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, kolon, kiriş ve perde betonlardan çıkacak molozların Belediyenin göstereceği alana götürülerek bertaraf edilmesi işi “ kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle yaptırılarak satılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektubunun en geç 27/06/2019 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 27/06/2019 tarih, saat 14:00’de İhale Salonunda açılacaktır.


2-      İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.


3-      Söz konusu bina ve depolar istenilen zamanda görülebilir.


4-      İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.


5-      İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut /ANKARA veya Medya Mahallesi, Mahabat Bulvarı, Eski Tekel Yerleşkesi No:2 (İrtibat Hüseyin Rahmi ŞAHİN Tel : 0412 - 257 36 02)  Kayapınar/DİYARBAKIR adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


6-      İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12no.lu TL hesabına “ Diyarbakır ilinde bulunan bina ve depoların yıkım ihalesi dokümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.


7-      İstekliler 20.000,00 TL (Yirmibin Türk Lirası ) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 (bir) yıl vadeli olacaktır.


 

 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4

(06370) A.O.Ç. Etimesgut/ANKARA

Tel:(312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.tr

 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 3103830     (0312)  211 04 29  iletisim@sumerholding.gov.tr