İhale Yoluyla Satış İlanı - Süre Uzatımı

25.10.2022

 
 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


 

 

          YATIRIMCILARA DUYURU

 

SÜRE UZATIM İLANI


Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünden;

 

Holdingimizce, 28.09.2022 tarihli ve 31967 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak ihale ilanına çıkılan taşınmaz ihalelerinin;

-  26.10.2022 son teklif verme tarihi 22.11.2022 Salı günü,

-  27.10.2022 son teklif verme tarihi 23.11.2022 Çarşamba günü,

-  31.10.2022 son teklif verme tarihi 24.11.2022 Perşembe günü,

-  01.11.2022 son teklif verme tarihi 29.11.2022 Salı günü,

-  02.11.2022 son teklif verme tarihi 30.11.2022 Çarşamba günü saat:16:00’ya kadar uzatılmıştır.


Teklifler, Tanıtım Dokümanı ve İhale Şartnamesinde belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanıp, yukarıda yer alan tarihe kadar Holding’in belirtilen adresine elden teslim edilecektir. Son teklif verme tarih ve saatinden sonra Holding’e intikal edecek belge ve teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İhaleye ilişkin diğer hususlar ihale şartnamesinde yer almaktadır.

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4

(06797)Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30Faks: (312) 211 04 29

İnternet Adresi: www.sumerholding.gov.tr

 

 

 

  SÜMER HOLDİNG A.Ş.

 GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4

(06797) Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30 Faks: (312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.tr

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 310 38 30    fax- (0312)  211 04 29 iletisim@sumerholding.gov.tr