ARAÇ SATIŞ İHALESİ

11.09.2019

 

SÜMER HOLDİNG A.Ş.

GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı

 

İHTİYAÇ FAZLASI 1(BİR) ADET ARACIN SATIŞ İLANI

 

Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut /ANKARA adresinde faal halde bulunan aşağıda dökümü yapılan aracın satışını kapsamaktadır.

 

SIRA
NO

PLAKA
NO

MARKASI

MODEL

SİLİNDİR
HACMİ

KM.Sİ

RENK

YAKIT

VİTES DURUMU

1

06 AB 6937

IVECO KAMYON

65.9 UZUN ŞASİ HD

(AÇIK KASA)

2003

3908

36.192

BEYAZ

DİZEL

MANUEL1-      İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90(doksan) gündür.

2-      Aracın satışı, teklif sahiplerinin katılımı ile “Açık Artırma Usulü “ uygulanmak suretiyle yapılacaktır. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektuplarının en geç 17/10/2019 tarih, saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut /ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler aynı gün saat 14:00’den sonra Genel Müdürlük ihale salonunda açılacaktır. Telgraf, teleks, faksla veya e-posta ile verilecek teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

3-      Araç hafta içi saat 09:00 ile 16:30 arasında görülebilir.

4-      İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü ihaleyi yapıp yapmamakta veya aracı dilediğine satmakta serbesttir.

5-      İhale dökümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığından 50,00 TL (Elli Türk Lirası) karşılığı temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dökümanını satın almaları zorunludur.

6-      İhale döküman bedeli Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75 no.lu veya T.C. Ziraat  Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN  TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12  no.lu TL hesabına “Araç satışı ihale dökümanı bedeli“ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dökümanı satışı yapılacaktır.

7-      İstekliler 4.000,00 TL (Dörtbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve vadesi en az 1 (bir) yıl süreli olacaktır.


 

 

SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797)  Etimesgut/ANKARA

Tel: (312) 310 38 30   Faks:(312) 211 04 29

www. www.sumerholding.gov.tr

 

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 3103830     (0312)  211 04 29  iletisim@sumerholding.gov.tr