ADANA İLİ, KOZAN İLÇESİ, MAHMUTLU MAHALLESİ, 451 ADA, 29 PARSELDEKİ (METRUK BETONARME KARKAS YAPI) VE BALIKESİR İLİ, ALTIEYLÜL İLÇESİ, OVABAYINDIR MAHALLESİ, 826 PARSELDEKİ (İKİ ADET METRUK LOJMAN) TAŞINMAZLAR ÜZERİNDEKİ METRUK YAPILARIN ÇIKACAK HER TÜRLÜ MALZEME KARŞILIĞI OLMAK ÜZERE ZEMİN SEVİYESİNDE OLACAK ŞEKİLDE YIKTIRILMASI, YAPININ TAMAMINDAN (KOLON, KİRİŞ VE PERDE BETONLARI VB.) ÇIKACAK MOLOZLARIN BELEDİYENİN GÖSTERECEĞİ ALANA GÖTÜRÜLEREK BERTARAF EDİLMESİ İŞİNE AİT İHALE İLANI

 

 

1-      İhale kapalı teklif alma usulü ile yapılacaktır.

Holdingimize ait  Adana ili, Kozan ilçesi, Mahmutlu Mahallesi, 451 ada, 29 parseldeki (metruk betonarme karkas yapı) ve Balıkesir ili, Altıeylül ilçesi, Ovabayındır Mahallesi, 826 parseldeki (iki adet metruk lojman), taşınmazlar üzerindeki metruk yapıların çıkacak her türlü malzeme karşılığı olmak üzere zemin seviyesinde olacak şekilde yıktırılması, yapının tamamından (kolon, kiriş ve perde betonları vb.) çıkacak molozların Belediyenin göstereceği alana götürülerek bertaraf edilmesi” işi kapalı zarfla teklif almak ve sonrasında teklif sahiplerinin katılımı ile “Pazarlık ve/veya Açık Artırma“ yapmak suretiyle gerçekleştirilecektir. Şartnamede belirtilen hususlar dikkate alınarak hazırlanacak teklif mektubunun en geç 09.11.2021 tarih ve saat 14:00’e kadar elden veya posta ile Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No:4 06797 Etimesgut/ANKARA adresine verilmesi gerekmektedir. Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Teklifler 09.11.2021 tarih, saat 14:00’de Holdingimiz İhale Salonunda açılacaktır.


2-         İhale tarihinden itibaren tekliflerin geçerlilik süresi 90 (doksan) gündür.


3-         Söz konusu metruk yapılar istenilen zamanda görülebilir.


4-    İhale işlemleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine tabi olmayıp, Holdingimiz ihaleyi yapıp yapmamakta, dilediği istekli/isteklilere vermekte ve ihale süresini uzatmakta serbesttir.


5-     İhale dokümanı; Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü İhale Hizmetleri Daire Başkanlığı, Bahçekapı Mah. Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 06797 Etimesgut /ANKARA adresinden temin edilebilir. İhaleye teklif vereceklerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.


6-      İhale doküman bedeli olan 100,00 TL (Yüz Türk Lirası) Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğünün Vakıflar Bankası Ankara Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 63 0001 5001 5800 7292 7217 75no.lu veya T.C. Ziraat Bankası Gazi Mahallesi Şubesi nezdinde bulunan IBAN TR 93 0001 0008 9835 1604 0950 12 no.lu TL hesabına “ Adana ve Balıkesir illerinde bulunan metruk yapıların yıkım ihalesi dokümanı bedeli ’’ açıklaması ile yatırılacak olup, dekontun ibrazı halinde ihale dokümanı satışı yapılacaktır.


7-      İstekliler 10.000,00 TL (Onbin Türk Lirası) tutarında nakit veya banka teminat mektubu olarak teminat verecektir. Teminatın banka teminat mektubu olarak verilmesi halinde Sümer Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş ve düzenlendiği tarih itibariyle en az 1 (bir) yıl vadeli olacaktır.

 


ADANA RESİMLERİBALIKESİR RESİMLERİ


SÜMER HOLDİNG A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4 (06797) Etimesgut/ANKARA

Tel: (0312) 310 38 30 Faks: (0312) 211 04 29

www.sumerholding.gov.tr

Bahçekapı Mahallesi Atatürk Orman Çiftliği Kümeevleri No: 4  (06797)  A.O.Ç. -  Etimesgut / ANKARA   (0312) 310 38 30    fax- (0312)  211 04 29 iletisim@sumerholding.gov.tr